گردن اجمل نقشبندی با ساطور طالبان قطع شد

طالبان به روز يكشنبه 19 حمل اعلان كردند، كه گردن اجمل نقشبندي را قطع كردند. ملا شهاب الدين و قاري يوسف كه خود را سخنگوي طالبان عنوان مي دارند، در يك تماس تلفوني به رسانه ها اظهار داشتند كه ساعت 3 بعد از ظهر يكشنبه اجمل نقشبندي را اعدام كردند.
ملادادالله فرمانده طالبان در هلمند قبلاً به رسانه ها گفته بود كه اگر تا ساعت 12 ظهر روز دوشنبه 20 حمل دولت كرزي به خواست آنها مبني بر رهايي اسراي طالب اقدام نكند، نقشبندي را خواهند كشت. اما، قبل از فرا رسيدن موعد معين نقشبندي، جان خود را از دست داد.

گپ گويان طالبان گفتند: كه دولت خواست آنها را نپذيرفت،‌ بنابراين آنها اجمل نقشبندي را گردن زدند. واكنش هايي كه در داخل وخارج دراين ارتباط نشان داده شد همه دولت را دراين قضيه مقصر مي دانند.
استاد رباني رئيس جبهه ملي و عضو پارلمان يك روز قبل از قتل نقشبندي، از دولت خواست؛ تا اقدام به تبادله نمايد، ايشان جان يك انسان را با ارزش تر از رهايي چند مخالف دانستند. در مقابل دكتر سپنتا وزير خارجه گفت كه اگر خودش هم اسير شود، در تبادله آن كاري صورت نگيرد. اهل خبر مي گويند، اين حرف هاي سپنتا كه آنرا مفسرين سياسي ناسنجيده خواندند، سبب قتل سريع نقشبندي گرديد.
اخل خبره اذعان مي دارند، در صورتي كه طالبان و القاعده از گوانتانامو آورده شده، عمامه و لباس هم براي شان مهيا ساخته و آزاد مي شوند، آيا در مقابل رهايي جان يك انسان تبادله دو طالب چه مشكلي راببار مي آورد!؟
اتحاديه ملي ژورناليستان خواهان دريافت راهكار هايي بودند، تا دولت در رهايي موصوف اقدام كند و در همين ارتباط در مقابل پارلمان تحصن هم نموده بودند.
 صاحب نظران مي گويند، دولت هيچ گونه اقدامي در راستاي رهايي نقشبندي انجام نداد.
اجمل نقشبندي ژورناليست، ترجمان خبرنگار ايتاليايي بود، كه حدود يكماه پيش، در ولسوالي نادعلي هلمند از سوي طالبان ربوده شد. دريور آنها در همان وهله اختطاف گردن زده شد و خبرنگار ايتاليايي بنام دانهيل با 5 تن از طالبان بازداشت شده تبادله گرديد.
 روزنامه نگاران افغانستان، دولت را متهم به بي توجهي مينمايند كه به گفته آنها ارزشي به جان شهروندانش قايل نيست.
آقاي‌كزي درواكنش به انتقاد درمورد تبادله روزنامه نگار، ايتاليايي گفته بود، كه حكومت ايتاليا در شرايط بحراني قرار داشته، مجبور به معامله گرديد. بعداز رهايي دانهيل تاكنون بيش از ده نفرازسوي طالبان ربوده شده كه ازسرنوشت آنها معلومات در دست نيست.        
(انا لله وانا اليه راجعون)