یک دختر 10 ساله روز دوشنبه در منطقه گوالمندی در ایالت لاهور پاکستان از سوی دو شخص در داخل مسجد محل مورد تجاوز جنسی قرار گرفت.

این دختر خوردسال که اقرا نام دارد به پولیس گفته است که پسر امام مسجد و یک شخص دیگر پس از آنکه او را به داخل مسجد بردند ، بر وی تجاوز کردند. پولیس، امام مسجد را در پیوند با این قضیه بازداشت کرده است.

مادر این دختر می گوید که دختر شان اقرا برای آوردن ضروریات به بازار رفته بود، اما بعد از نیم ساعت وى با لباس های خون آلود به خانه برگشت و دفعتاً بی هوش شد و به زمین افتید.

والدین، دختر شانرا غرض تداوی به شفاخانه انتقال دادند.