کرزی چه میگوید و دنبوره اش چی؟

ایشیاتایمزآنلاین: مهربانی کرده خود را معرفی کنید. چگونه به جنبش طالبان راه یافتید؟ چگونه والی ولایت کندهار شدید؟ پیوند شما با جنبش طالبان درهمین دم چگونه است؟

ملا محمدحسن رحمانی: نام من حسن رحمانی است. من والی پیشین ولایت کندهار استم. من ازهمان آغاز جنبش طالبان همدست آنها بودم که یک جنبش اسلامی بود و من در جهاد نیز دست داشته ام، بنابران به آنها پیوستم. پسانتر، زمانی که برخی جا ها توسط طالبان گرفته شد، من به صفت والی کندهار برگزیده شدم.

 ایشیاتایمزآنلاین: درکجا آموزش دیده ای؟

 حسن رحمانی: درجاهای گوناگون و در مدرسه های مختلف در افغانستان، پشاور، کویته و غیره.

 ایشیاتایمزآنلاین: چون شما هنوزهم با ملا عمر نزدیک و جزئی از شورای اواستید، مهربانی کرده روشن بسازید که چرا رسانه های غرب از مذاکرات صلح با طالبان سخن گفته و میگویند که عربستان سعودی نقش عمده یی (درین مذاکرات) بازی کرده است؟ یکی از گزارش ها حتی گفته است که عربستان سعودی به ملاعمر پناهندگی سیاسی پیشکش کرده است.

حسن رحمانی: امروز طالبان پیروز اند. نیرو های امریکایی و ناتو در وضعیت شکست اند. دشمن می خواهد طالبان را سرگرم ساخته و ذهن شان را منحرف بسازند. زمانی صلح را پیشکش میکنند وزمانی حرف های دروغین دیگری را پیش می کشند. طالبان هرگز وهرگز تلاشی برای همچو مذاکراتی نکرده اند و نه هم ما خواهان تدویر همچو مذاکراتی هستیم؛ نه پیشنهاد صلح عربستان سودی و نه هم پیشنهاد آن کشور مبنی بر دادن پناهندگی به طالبان پذیرفتنی اند.

 ایشیا تایمز آنلاین: شرق الاوسط، یکی از مجله های با اعتبار چاپ لندن است ، درمیان نام های دیگر، تاجایی که من میدانم، دونام را یاد کرده است که جزء (عضو) طالبان اند. یکی ازآنها مولوی عبدالکبیر است که درحاکمیت طالبان والی ننگرهار بود و دیگری سیدطیب آغا که منشی ملاعمربوده است. این افراد، به عربستان سعودی رفته و با شاه عبدالله دور یک میز نان خورده اند. آیا این خبر درست است؟ آیا آنها به راستی آنجا بودند، و اگر چنین است درچه حیثیتی؟

 حسن رحمانی: مطلقاً دروغ است. نه مولوی عبدالکبیر و نه هم طیب آغا به عربستان سعودی رفته اند. درروزهای پایانی رمضان سفیر پیشین طالبان در پاکستان، ملا عبدالسلام ضعیف، برای نان شب دعوت شده بودکه پسانتر این مذاکرات را رسانه ها به مثابهء آغاز مذاکرات طالبان با میانجیگیری سعودی مطرح کردند. این به خاطر کمزور ساختن طالبان و جهاد آنها بوده است. حقیقت اینست که طالبان بخشی از چنین مذاکرات نبوده و نه هم آنها آماده اند که باشند.

 ایشیاتایمزآنلاین: شما همیشه یکی از دستیاران نزدیک ملاعمر و عضو شورای او بوده اید. آیا او هنوزاز داخل افغانستان طالبان را فرماندهی میکند؟

 حسن رحمانی: ملامحمدعمر مجاهد هنوزهم فرمانده مومنین است. او رهبر اصلی طالبان بوده و همچنان سررشته امور طالبان را بدست دارد.

 ایشیا تایمز آنلاین: هرسال از افتیدن کندهار بدست طالبان سخن گفته میشود اما آنها در اشغال آن کامیاب نبوده اند وحتی نتوانستند فشارجدی یی برکندهار وارد کنند. به استثنای فراردسته جمعی زندانیان در سال گذشته آنها نتوانستند کار چشمگیری به سر برسانند. چرا؟

 حسن رحمانی: این میدان جنگ است. گاهی، طالبان جاهای زیادی را میگیرند و نزدیک کندهار میرسند، و باور میداشته باشند درجایگاهی اند که آنرا بگیرند و ازینرو آنها (رسانه ها)، از اشغال آن سخن میگویند. اما حقیقت این است که طالبان نمیتوانند کندهار را بگیرند.

 ایشیا تایمز آنلاین: طالبان متهم اند که به روی زنان بی حجاب درکندهار تیزاب پاشیده اند. حقیقت چیست؟

 حسن رحمانی: این پروپاگندیست برای بدنام کردن طالبان. هیچکس نمی داند چه کسی تیزاب پاشیده است. تیزاب پاشی بروی انسان ها، چه زن یا مرد، هرگزشیوهء طالبان نبوده است و طالبان دست داشتن خود درین کارها را رد میکنند.

 ایشیاتایمزآنلاین: رسانه های میرسانند که طالبان باوجود حاکمیت نداشتن در افغانستان، قوانین اسلامی را تحمیل می کنند. آنها مردم را مجبور می سازند که اسلام را مراعات کنند، مردم را از گوش دادن به ساز جلوگیری میکنند وپافشاری دارند که مردها ریش دراز داشته باشند و دستار بپوشند. آیا حقیقتی درین (گفته ها) هست؟

 حسن رحمانی: حقیقت اینست که زمان، زمان جهاد و مقاومت بوده و همهء تمرکز ما روی مقاومت است. اما همچنان ما روی پیاده کردن قوانین اسلامی پافشاری می کنیم. این وظیفهء همهء مسلمانان است که خود پابند اسلام بوده و دیگران را نیز تشویق کنند.

 ایشیاتایمز آنلاین: طالبان ترتیبات ویژه یی برای برهم زدن راه های اکمالاتی ناتو رویدست گرفته اند. در خیبرایجنسی و در ولایت های ننگرهار و وردک در داخل افغانستان، طالبان یورش های چندی را به سررساندند. درین پسان ها، یورش های همانندی درکندهار نیز دیده شد. آیا برنامه هایی برای برهم زدن همیشگی راه اکمالاتی ناتو در سپین بولدک درولایت کندهار نیز وجود دارد؟

 حسن رحمانی: طالبان همهء راه های اکمالاتی در افغانستان را اشغال کرده و شاهرگ های اکمالاتی ناتو را بسته اند. آنهاآمادگی نیرومندی میان وردک و کندهار برای بریدن راه اکمالاتی ناتو دارند و اما درسراسر افغانستان آنها به خوبی آمادگی همچو کاری را دارند.

 ایشیاتایمزآنلاین: کندهارمهمترین ولایت افغانستان است. به گونهء تاریخی، فرمانروایان ازین ولایت اند. همهء جنگسالاران بزرگ و جنگجویان ازولایت کندهار اند. چند قبیلهء کندهاری با شمایند؟ شنیدم که قبیلهء خود رئیس جمهور حامد کرزی یعنی پوپلزی، نیز ازشما پشتیبانی میکنند.

 حسن رحمانی: درحقیقت، این قبایل کندهاری با طالبان اند، حتی قبیلهء حامد کرزی وحتی بزرگان قبیله اش وهمهء قبایل با طالبان اند.

 ایشیاتایمزآنلاین: میتوانید از آنها نام میبرید. یعنی قبایلی را که به گونهء گروهی تصمیم گرفته اند درکنار طالبان بایستند؟

 حسن رحمانی: اچکزای، نورزی، حاجی زی، وزیر وقبایلی که تاکنرگسترش دارند، خواسته اند درکنار طالبان باشند.

 ایشیاتایمزآنلاین: پوپلزی .....؟

 حسن رحمانی: بلی، پوپلزی، اسحاقزی...... کسانی که با طالبان مخالف بودند حالا شرمنده اند و با طالبان درتماس اند و میگویند که حامد کرزی آنها را فریب داد.

 ایشیاتایمزآنلاین: سال آینده انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان است. کندهاروطن حامدکرزی است. وقتی او بارگذشته درانتخابات شرکت کرد، اوازسوی برخی از طالبان پیشین، به شمول ملا عبدالسلام راکتی، پشتیبانی شد. آیا برای کرزی ممکن است تا آزادانه در کندهار بگردد ورای بدست آورد؟

 حسن رحمانی: همهء جهان میداند که او پایگاهی در کندهار ندارد. او آدم ضعیفی است. هیچکس باور ندارد که کرزی میتواند کسی را پشتیبانی کرده و برایش سودمند باشد. اوحتی پشتیبانی ناتو و امریکایی ها را هم ازدست داده است. بنابران انتظار نمیرود او بتواند آن توجه پیشینی را بدست بیاورکه در انتخابات ریاست جمهوری گذشته بدست آورد.

 پایان

 

/ 0 نظر / 26 بازدید