عبدالخالق شهید- قهرمان بی مانند تاریخ

درست سه سال از نشستن نادرخان بر تخت غدر، خیانت، ستم و بیعدالتی گذشته بود. نادر خان که پروردۀ دیره دون در دامن انگلیس بود و حتی زبان پشتو و فارسی به درستی نمی دانست و به زبان اردو گپ می زد، به شهادت تاریخ و همه قرینه هایی که از کردار او بر می آید مزدور خانه زاد انگلیس و در خدمت امیال و اهداف انگلیس بود.

نادر به بهانۀ سرکوب شورش مردم شمالی و به بهانۀ همراهی مردم شمالی با امیر حبیب الله خان خادم دین رسول الله، چندین بار امر غارت و کشتار شمالی را صادر کرد. این کشتارها و غارتگریها چیزی نبود جز گرفتن انتقام شکستهای انگلیس در شمال کابل. ورنه با به شهادت رساندن امیرحبیب الله دیگر نباید علیه شمالی عقده یی می داشت. اما او وظیفۀ دیگری داشت و آن گرفتن انتقام انگلیس از دشمنان و شکست دهندگان انگلیس بود.

 انگلیس توانسته بود اننقام شکستهای خود به دست مردم کابل را با خرابی چهارچته و ویرانی بالاحصار و اعدام صدها نفر از کابلیانی که به جاسوسی نوکران خانه زادش شناخته شده بودند، بگیرد. اما انتقام انگلیس از شمالی که بارها از زمه و آغا سرای تا تتمدره و جبل السراج شکست شان داده بودند همچنان باقی مانده بود. این انتقام را باید نوکرانش از مردم ما می گرفتند و چه کسی جز از نادر؟

پس از شهادت امیر چندین بار لشکر نادرخان به سرکردگی محمدغوث خان فرقه مشر و محمدگل خان مهمند به قتل عام، کشتار، کوچ اجباری و غصب ملک و جای مردم آن پرداخته بودند و همه روزه به دهها نفر از مردم شمالی در کابل به جوخه های اعدام سپرده می شدند و نام شان را اشرار شمالی می گذاشتند.

نادر غدار تمامی کسانی را که در جنبش ضد انگلیس شرکت کرده و یا در راه آزادی وطن جنگیده بودند، به شهادت رساند و این سلسله ادامه داشت. از آن میان عبدالرحمن خان لودین، محمدولی خان دروازی، مهدی خان چنداولی، غلام نبی خان چرخی... از نام آوران بودند. هریک از این شخصیتها را نادر یا با ساختن دسیسه و دوسیه به چوبۀ دار سپرد و یا این که با نامردی تمام به ارگ دعوت شان کرد و در همانجا زیر قنداق تفنگ و مشت و لگد به قتل شان رساند.

نادر بلایی بد و ابلیسی بود که بر جان و مال و ناموس مردم رحم نداشت. کشور در آتش خشم و استبداد نادر می سوخت و هیچ راهی برای نجات کشور سراغ نمی شد. یگانه راه از بین بردن نادر بود. چرا که شرایط یک انقلاب و یک شورش دیگر هنوز مساعد نبود. نادر مردم را عملاً به دسته های سمتی و قومی تقسیم کرده بود. با آن که قیام در برابر امان الله خان و پشتبیانی از امیر حبیب الله کلکانی شهید، تنها منحصر به شمالی نبود، اما نادرخان در یک حرکت غدارانه و با سپردن غارت شمالی به دست وزیری و منگلی کشور را به دو قطب تقسیم کرده بود. پس یگانه راه برای رفع ظلم از میان برداشتن خود ابلیس بود.

کشتن نادرخان کاری بود که عزم و ارادۀ نهایت نیرومند می خواست. ایمان به عدالت می خواست و نفرتی به گسترۀ سرتاسر زمین ستم دیدۀ مان از این ستمگران می خواست. این نفرت، این ایمان و این اراده را تنها عبدالخالق و رفقایش داشتند که با عزم متین و فداکاری تمام برنامۀ شان را پیاده کردند.

نادر به درک فرستاده شد و طومار ابلیس انگلیسی برچیده شد. عبدالخالق با نابود کردن نادر نه تنها انتقام ستمهای رفته برمردم مان را گرفت بلکه احتمال ستمهای بس گسترده تر دیگری را نیز از میان برداشت.

این درست است که با مرگ نادرخان هاشم جلاد ادارۀ امور کشور را به دست گرفت. قتل فجیع عبدالخالق و همراهانش و به دنبال آن به زندان افگندن اعضای خانوادۀ چرخی اعم از زن و مرد و کودک و کهنسال زهر چشمی بود که خاندان سلطنتنی می خواست از مردم بگیرد. اما همه می دانستند که پشت این خاندان به شدت لرزیده است. محمدظاهر شاه فرزند نادرخان که قتل پدرش در پیش چشمش صورت گرفته بود، چنان ترسیده بود که حتی برای تطبیق حکم اعدام قاتلین نیز فرمان نمی داد.

عبدالخالق شهید با نابود کردن نادرخان ظلم را ریشه کن نکرد و آنرا از بین نبرد، اما به شدت ضعیفش ساخت.

عبدالخالق شهید مردم است- شهید ملت استبدادزده یی که در چنگال جنایتکاران تاریخ هیچ فریادرسی جز خدای یگانه نداشتند.   شاید عبدالخالق برگزیدۀ خدا بود تا مردم را از شر آن ابلیس انگلیسی نجات دهد.

کاوۀ آهنگر در تاریخ اساطیری مان نخستین کسی است که با قیام علیه پادشاه مردم را از شر ضحاک ماردوش نجات داد. اما کاوه در قیامش تنها نبود. عبدالخالق نه دریک قیام عمومی که تنها وتنها با عزم شخصی و ارادۀ یک گروه کوچک عزم به نابودی ضحاک زمان می کنند و پیروز می شوند. ازینرو عبدالخالق قهرمانیست که در تاریخ کشور ما دومی ندارد.

جای شهید عبدالخالق قهرمان بهشت برین و یادش چراغ راه همه رزمندگان ضد استبداد و بیعدالتی!

/ 1 نظر / 60 بازدید
بنده خدا

خدایا تو را شکرگزارم به خاطر شب‌هایی که تبدیل به صبح شدند، دوستانی که مبدل به خویشاوند شدند، رویاهایی که به حقیقت پیوستند، و دوست داشتن‌هایی که منتهی به عشق شدند... دوستای خوبم امشب ختم حدیث کسا به نیت خوب شدن رابطه دو تا ججون که 3 ماه از عقد شون گذشته و به مشکل خوردن بیاید هر چه قدر میتونید برا این جوونا دعا کنید که انشالله زندگی شیرین و خوبی داشته باشن. اینم لینک پستش هست. /post/198 خواهش میکنم دوستاتونم دعوت کنید که انشالله با نفرات خیلی خیلی زیادی امشب ختم کنیم حدیث کسا رو.گلگلگل