وکیل محمد عثمان خان، پدر معنوی پروانیان

همان روز بنده نیز پیامی بدین مناسبت نوشتم که چنین بود:

 "ستاره ها یک یک فرو می خوابند اما شب ما را پایانی نیست و ما در انتظار آفتاب پیر می شویم.

پیوستن غازیمرد عرصه های جهاد و مقاومت دیروز و امروز مان جناب وکیل محمد عثمان خان به لقاء الله را به همه پروانیان و مردم ستمکشیده اما آزادۀ شمالی تسلیت می گوییم. برای آن اسطورۀ اراده، شهامت، فرهنگپروری و معارف خواهی از بارگاه ایزدی بخشایش تمنا می کنیم و به خانوادۀ جلیل القدر شان از حضرت حق صبر جمیل می خواهیم.
مرحوم محمد عثمان خان از مردان بی نظیر تاریخ صد سال اخیر کشور و سرزمین یک پارچۀ شمالی بودند.
ان شاءالله در مورد شخصیت و کارنامه های این پیرخردمند و روشنضمیر، این الگوی مقاومت و اراده و این چکاد بلند غرور شمالی بعداً گسترده تر خواهم نوشت."

ازان روز و ازان وعده مدتی گذشت و روزی نبوده است که آن بزرگمرد و وعده یی که به دوستان داده بودم از یادم رفته باشد. نه تنها به خاطر وعده یی که داده بودم ناقرار بوده ام بلکه به خاطر حقی که جناب شان به گردن نسل ما و نسل های پس از ما دارند نیز احساس مسوولیت می کردم تا در مورد زندگی و کارنامه های شان بنویسیم و اندکی از دین بزرگی را که به گردن ما دارند، ادا کنم.  

آن سرور گرامی را من در دوران مهاجرت و جهاد علیه روس در پشاور پاکستان دیده بودم. وقتی دانست من فرزند چه کسی استم، ازان پس مرا نواسه خطاب می کرد. چرا که پدرم افتخار شاگردی شان را داشت. مشاهدات خودم از شخصیت ایشان همین است که شخصیتی بودند نهایت مهربان، خوشقلب، دانشمند، متدین، متین و خوشزبان. ما در قرار گاه مجاهدین می بودیم. شبهایی پیش می آمد که همراه با مجاهدین که همه جوانان بودند، در یک خانه و اتاق می خوابید. در حضورش با وجودی که جوانان احساس آزادی می کردند اما سنگینی شخصیت و مقام شان چنان بر هر نشستی حاکم می بود که از یکسو همگان حد ادب را پاس می داشتند و از سوی دیگر به خاطر مهربانی شان صمیمیت فضای نشست را پر می کرد. با پیر و جوان به سطح و حد خودشان صحبت می کرد؛ بدون این که بزرگی خودش را، به قول شاعر، نقصانی پیش بیاید.

 ایشان بارها از جبهات داخل کشور پیاده به پشاور رفت و آمد داشته اند؛ در حالی که سن شان همان وقت از هفتاد گذشته بود. شنوایی شان کاهش یافته بود اما به کمک سمعک طبی بدون مشکلی وارد بحث و گفتگو با دیگران می شدند. در صحبت های شان همیشه لبخند زیبایی که از پاکی روح و قلب شان نشانه بود برلبانش می نشست. آن ریش مبارک و سفید، عینکهای ضخیم، دستاری که هنوز به رسم شمالی اش می بست و آن لبخند شیرینش او را پدر بزرگ معنوی و مهربانی برای همه مجاهدین ساخته بود از یاد نرفتنیست.

آن پیرو مخلص خط و دین حنیف ابراهیم دو فرزند جوانش را در راه حق جهاد علیه متجاوزین روسی از دست داده بود. او همیشه از پسرانش که در سنگر شهید شده بودند به نام "ضابط" و "داکتر" یاد می کرد. اگر ابراهیم خلیل یک پسر به قربانگاه برده بود، این مرد بزرگ دو پسر را در راه خدا شهید داده بود و همچنان در خط جهاد پا برجا بود و قوت دل خانواده و دوستان جهاد بود. ایشان با جبهات شورای نظار  همکاری نزدیک داشتند و بی نهایت مورد احترام قهرمان ملی، مسعود شهید بودند.

او یکی از پیشوایان رشد و جنبش معارف در کشور و در ولایت پروان بود-  پروانی که دران وقتها هنوز بخش کاپیسا و پنجشیر ازان جدا نشده بودند. در تاسیس مکاتب و جلب فرزندان سرکوب شدگان شمالی جانفشانی های فراوانی کردند. دوستی ارجمند دیگری برایم گفت که ایشان برای مقابله با ادامۀ سرکوب مردم شمالی که محروم ساختن آنها از درس و تعلیم بود، روش جالبی را پیش گرفته بود. زمانی که فهرست پسران واجد رفتن به مکتب را تهیه می کرد پیش نام آنهایی که از نظر عمال ظالم و سرکوبگر دولت مرکزی نامطلوب می بودند "خواجه" اضافه می کرد تا بدین ترتیب آنها را به مکتب شامل بسازد. بلی این شخصیت بزرگ در بدترین روزگار در کنار مردم شمالی بود و برای شان خدمت کرده است که همه باسوادان و تحصیلکرده های شمالی و خانواده های شان مرهون این مرد بزرگ اند.

در مورد سن و سال شان در زمان در گذشت، من به گفتۀ خودشان تکیه می کنم. در همان دیدار چهار سال پیش، در حالی که در صدایش افتخار و مردانگی موج می زد برایم گفت: "ده ساله بودم که به حبیب الله خان کلکانی بیعیت کردم." عروج غازی حبیب الله خان کلکانی تا رسیدنش به تخت سلطنت سه چهار سال را در برگرفت.  اگر ایشان در سال 1306 به خادم دین بیعت کرده باشند، که دران وقت ده ساله بوده اند، تولد شان در سال 1296 است. بدین ترتیب ایشان 95  سال عمر کردند که همه را با نام نیک، خدمت به مردم، عبادت و قربانی دادن در راه حق و عدالت سپری کرده اند.

در آخرین باری که ایشان را دیدم صحت شان قناعت بخش و شعایر شان در حد کمال بود و حتی خاطرات مشترک بیست سال پیش در پشاور را یاد آوری کردند. تنها از درد پا شکایت داشتند. در برخورد و شخصیت مهربان و متین شان هیچ نقصانی نیامده بود. یعنی مردی بودند که تا آخر زندگی هم از نگاه روحی و عقلی و هم از نگاه جسمی استوار و محکم زیسته بودند.  

چشمداشت جامعۀ فرهنگی سرزمین یکپارچۀ شمالی از خانواده و پسران فرهیخته و صاحبمقام شان هریک محترم محمدصدیق عثمانی وکیل در مجلس نمایندگان و محترم ضرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر اینست تا در نشر خاطرات و دستنوشته های ایشان که بخش بسیار مهم و ارزشمندی از تاریخ سرزمین ماست همت گمارند و با رساندن آن به مردم احسان آن ستوده مرد را به مردم مان به کمال برسانند. ایشان با ثبت خاطرات شان، چنانچه خودشان گفته اند، دین خود را در برابر مردم و تاریخ ما ادا کرده اند و حال بر فززندان عزیزشان است که تا دین خود را در برابر پدر ادا و از ضایع شدن آن خاطرات ارزشمند جلوگیری کنند.

باور ما برین است که پسران و خانوادۀ آن نیای معنوی پروانیان، وظایف خود را در زنده نگهداشتن و پررهرو نگهداشتن راه پدر بزرگوار شان می دانند. با اینهمه باید اذعان داشت که یاد کارنامه های درخشان و پاس خدمات آن مرد بزرگ و نکو نام، که هرگز نمی میرد، در قلب و روح همه فرزندان اصیل و آگاه وطن و به ویژه مردم شمالی زنده است و زنده خواهد ماند و زندگی پربارش سرمشقی برای همه کسانیست که به آزادگی،عیاری، جوانمردی، عدالت، معارف و آموزش عشق و باور دارند.

بار دیگر پیامی را که در فیس بک گذاشته بودم، تکرار می کنم که:

برای آن اسطورۀ اراده، شهامت، فرهنگپروری و معارف خواهی از بارگاه ایزدی بخشایش تمنا می کنیم و به خانوادۀ جلیل القدر شان از حضرت حق صبر جمیل می خواهیم.


کلیفورنیا- سوم فبروری 2013

/ 25 نظر / 43 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ARTASERVER

salam va dorod dust aziz pish forosh artaserver agaz shode ba sharayet vije bahman mah 1GIG host ekhtesasi alman 1domi raygan .IR nasb site saz anjoman saz va... kamelan ekhtesasi ba galeb edit shode ekhtesasi shoma ersal 1600 coment tabligati ba matn va adress site shoma geymatesh heh kole ena 20T ( bist hezar toman ) tamas begir ba galaxy.boy31@yahoo.com ya add kon

ARTASERVER

salam va dorod dust aziz pish forosh artaserver agaz shode ba sharayet vije bahman mah 1GIG host ekhtesasi alman 1domi raygan .IR nasb site saz anjoman saz va... kamelan ekhtesasi ba galeb edit shode ekhtesasi shoma ersal 1600 coment tabligati ba matn va adress site shoma geymatesh heh kole ena 20T ( bist hezar toman ) tamas begir ba galaxy.boy31@yahoo.com ya add kon

دانلودجو

درود وقت بخیر دانلود جو با تیم قدرتمند خودش یک ماه پیش شروع به کار کرد و در طول این زمان اندک تونسته علاوه بر جذب بازدید کننده بیشمار با جذابیت خاص خودش باعث عضویت نزدیک به 2500 نفر در سایتش شده. دانلود جو نیازی به تعریف اضافی نداره . با اولین مشاهده همه چی دستتون میاد.دیگه نیاز نیست کلی دنبال فیلم،موزیک،نرم افزار ، اسکریپت یا چیز دیگه ای تو سایت های مشابه باشید یا اینکه اگه سرعت دانلودتون بالای 200کیوبایت هست از سرعت محدود شده سایت های مشابه رنج ببرید جامعیت دانلود جو و بروز بودن در تهیه محتوا و همین طوز محدودیت سرعت 1 مگابایت دیگر امکاناتش هست. DOWNLOADJO[dot]COM DownloadJo[dot]tk از همه مهم تر عضویت رو تو این سایت به شما پیشنهاد میکنم چون با این روند بعد از مدت اندکی عضویت و دانلود با سرعت بالا مانند سایت های قدرتمند دیگر مانند ایران فیلم تعرفه ای خواهد شد پس همین الان رایگان و با فرم عضویت سریع تعبیه شده در سایت اقدام به عضویت زیر 1 دقیقه کنید. تشکر دپارتمان تبلیغات – دانلودجو

شیوا

سلام دوست من وبلاگتو دیدم عالی بود نیم ساعته دارم مطالبتو میخونم منم یدونه سایت باز کردم,سایت تفریحی و سرگرمی ,می خواهم بیای و سری به سایتم بزنی تا یه هفته دیگه انجمشو راه می اندازم ,اونوقت شما می تونی در انجمن ثبت نام کرده و مدیر بخش هایی از تالار شوی به امید دیدار آدرس سایت : www.zigzal.ir یا علی

دامنه .com , .org , .info رایگان برای کاربران سایت زانایی

دامنه .com , .org , .info رایگان برای کاربران سایت زانایی شاید شما هم تا به حال دنبال راهی برای ثبت دامنه خود به رایگان بوده اید . ولی وقتی نتایج رو بررسی کردید ، می بینید که خیلی از این دامنه ها یا زیر دامنه هستند ، یا اگر هم رایگان هستند ، فقط تبلیغات شرکتی هستند و همراه دامنه حتما باید یک هاست خریداری نمایید. امروز به شما سایتی رو معرفی می کنم که به وسیله ی اون می تونید دامنه خود را به رایگان ثبت کنید!!! امکانات: 1 - ثبت دامنه شما به صورت com, org , net , info 2 - کنترل کامل دامنه توسط شما . ( کنترل dns دست شما میباشد ) 3 - قابلیت نوسازی سالیانه توسط خودتان یا انتقال دامنه به سرور دیگر برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر به سایت ما سر بزنید

قاصدک

سلام خدمت شما دوست عزیز اگر دنبال جایی میگردی که علاقه ات رو به عشقت ثابت کنی فقط کافیه که به سایت ما بیایید و با کارت هایی که برای شما و دوستان طراحی میکنیم عشقتون رو نسبت به عزیزتان ثابت کنید. کارت پستال و پوستر درخواستی قاصدک در ضمن اگر که میخواهید عکس عزیزانتان در کارت ها قرار داده بشه اون رو هم برای ما بفرستید تا براتون به صورت رایگان طراحی بشه. www.ghasedakiha.ir

ARTASERVER

salam va dorod dust aziz pish forosh artaserver agaz shode ba sharayet vije bahman mah 1GIG host ekhtesasi alman 1domi raygan .IR nasb site saz anjoman saz va... kamelan ekhtesasi ba galeb edit shode ekhtesasi shoma ersal 1600 coment tabligati ba matn va adress site shoma geymatesh heh kole ena 20T ( bist hezar toman ) tamas begir ba galaxy.boy31@yahoo.com ya add kon

ARTASERVER

salam va dorod dust aziz pish forosh artaserver agaz shode ba sharayet vije bahman mah 1GIG host ekhtesasi alman 1domi raygan .IR nasb site saz anjoman saz va... kamelan ekhtesasi ba galeb edit shode ekhtesasi shoma ersal 1600 coment tabligati ba matn va adress site shoma geymatesh heh kole ena 20T ( bist hezar toman ) tamas begir ba galaxy.boy31@yahoo.com ya add kon

Hadi

با عرض سلام خدمت شما دوست گرامی بازدید وبلاگ خود را با تبادل لینک رایگان با تاپ 2 دانلود افزایش دهید ------> http://www.top2download.ir/links.php دانلود رایگان جدیدترین نرم افزار و بازیهای کامپیوتر و موبایل و بازی های PS3 ,PS2 ,PS1 PSP ,XBOX360 روز دنیا را فقط در تاپ 2 دانلود می توانید بیابید. *** جدیدترین ها را از ما بخواهید *** منتظرحضور گرم شما در تاپ 2 دانلود هستیم ... http://www.Top2Download.com

ARTASERVER

salam va dorod dust aziz pish forosh artaserver agaz shode ba sharayet vije bahman mah 1GIG host ekhtesasi alman 1domi raygan .IR nasb site saz anjoman saz va... kamelan ekhtesasi ba galeb edit shode ekhtesasi shoma ersal 1600 coment tabligati ba matn va adress site shoma geymatesh heh kole ena 20T ( bist hezar toman ) tamas begir ba galaxy.boy31@yahoo.com ya add kon