قیام سوم حوت- حماسۀ خونین و مقدس!

سوم حوت روزی بود که نشانهای کلاه و سرشانه های نظامی در هرگوشه و کنار جاده ها و کوچه های شهر کابل یافت می شد. افسران نظامی یا از روی شرم و شرف و یا هم از ترس مردم نشانهای کلاه و سرشانه یی خود را می کندند و دور می ریختند تا مبادا مورد خشم و لت و کوب مردم قرار بگیرند.

این قیام را نه امریکایی فرمان داده بود، نه پاکستانی و نه کدام سعودی یی در آن دخیل و نه هم با فرمانی از ایران آغاز شده بود. این قیام واکنش خالص و مقدس مردمی بود که دو سال را در وحشتسرای رژیم اوباشان کمونیست به سر برده بودند و دریافته بودند که ارتش سرخ برای تجات و حمایت همین رژیم و پیشبرد برنامه های سیاسی آینده اش در منطقه پا به سرزمین مقدس شان گذاشته است. کابل همیشه و در طول تاریخ دو صد سالۀ اخیر کشور مرکز اصلی حماسه و قیام علیه بیگانگان بوده است.

قیام سوم حوت به ادامۀ قیام 24 حوت سال گذشتۀ شهر فرهنگ و آزادگی- هرات باستان بود. قیام سوم حوت کابل با خون و جنایت سرکوب گردید. اما روحیۀ قیام هرگز نمرد. این قیام با ختم رخصتیهای زمستانی مکاتب موسسات تحصیلات عالی و به ویژه دانشگاه کابل، از سر گرفته شود و تا ماه جوزای سال 1359 ادامه داشت. آن مظاهرات و قیامهای مدنی نیز شهدای خود را داشت که شناخته شده ترین آنها "ناهید صاعد" و "وجیهه خالقی"- دو دوشیزۀ نوجوانی مکاتب شهر کابل بوده اند.

آنانی که امروز به افتخارات قیام حماسه آفرین و جهاد  مقدس مردم کشور لجن پاشی می کنند و آنرا به پاکستان و امریکا و سعودی پیوند می دهند، یا نادانانی اند که توان تشخصی و تمییز خوب از بد را ندارند و یا سیه رویان چرکین وجدانی بیش نیستند تنها به خاطر توجیه وپرده پوشی جنایات خود شان به خون ملیونها انسان آزادۀ این وطن بیحرمتی می کنند.

یاد قیام کابلیان آزاده در سوم حوت 1358 تا قاف قیامت در دل آزادگان این وطن گرامی و زنده خواهد ماند. قیام سوم حوت فریاد اعتراض باشندگان همۀ کشور از پامیر تا سیستانان و از هرات تا کنرها بود. قیام سوم حوت به کرملین فهماند که این تنها دهکده ها و دره های وطن نیستند که با اشغال و استبداد کمونیزم مخالف اند تا آنها را به حکم ناحق عقب ماندگی و بیسوادی محکوم کنند، بلکه این اعتراض و این مخالفت در کابل- قلب فرهنگ و دانش و سیاست در کشور، داغتر و آگاهانه تر در غلیان بوده است.

با گرامیداشت از قیام خونین و مقدس سوم حوت و بزرگداشت از یاد شهدا و یاد قیام کننده هایی که امروز در گمنامی به سر می برند، جا دارد بگوییم که روی همه کسانی که به خون شهدا خیانت کردند و با به دست آوردن پول و مقام نام جهاد و مجاهد را فروختند و امروز نظاره گر بیفاوت توهین به مجاهدین اند، نیز سیاه باد!

 

دوم حوت 1393

کلیفورنیا- ایالات متحدۀ امریکا

 

/ 0 نظر / 37 بازدید