سپاسگذاری از دوستان به جان برابرم

سپاس و شکرانی به بیکرانگی گردون گردان پیشکش هریک از بزرگان، بزرگواران، نکوپنداران و نکوکرداران و نکو گفتارانی که افتخار دوستی شان در فیس بک را داشته ام- به هریک از آنهایی که با خواندن خبر بیماری ام، برایم پیام گذاشتند؛ ذره پروری کردند؛ محبت فرمودند؛ دلداری دادند و دلسوزی کردند.
در اصل انگیزۀ نوشتن آن پیام دو چیز بود. یکی این که توضیحی باشد در پیوند با نبودن و یا کم بودنم در فیس بک. دوم این که خوا...ستم از آنچه برسر خودم آمده بود دوستان را نیز آگاهی برسانم و از آنچه سبب بیماری قلبی می شود و خطرناک است، برحذر شان داشته باشم. اما نمی دانستم که آن پیام مرا به این حد در دریای محبت دوستان غرق خواهد کرد.

هر پیامی که گرفته ام، چه یک فقره به کوتاهی "خدا را شکر" و چه یک پاراگراف، برای من عالمی ارزش داشته است و من مرهون هریک ازین پیامهاستم- مرهونیتی که هرگز ادایش کرده نمی توانم. چرا که گفته اند، آن که برای نخستین بار نیکی می کند، نیکی اش هرگز ادا نمی شود. چرا که شما هرچه کنید، پاسخ داده اید؛ در حالی که طرف بدون هرگونه مجبوریتی پای کمک و لطف و محبت پیش گذاشته است.

در حالی که برای همیشه خود را مرهون و احسانمند دوستان می دانم، یک بار دیگر از حضرت حق برای این عزیزان عمر دراز، صحتمندی، پیروزی و سرفرازی استدعا می کنم.
با حرمتی بی پایان،

رحیل


اینهم لینک صفحه یی که دوستان پیام گذاشته اند:

https://www.facebook.com/raheel.saboor?ref=tn_tnmn#!/raheel.saboor/posts/10203920986406395?comment_id=8480604&offset=0&total_comments=100&notif_t=feed_comment

/ 0 نظر / 65 بازدید