آزار جنسی چیست؟

در اثر آزار جنسی به وقار و آبروی یک انسان تجاوز صورت می گیرد و سبب سلب آزادی و حتی حقوقش می شود. ساده ترین نمونۀ آزار جنسی می تواند پرزه پرانی در کوچه و بازار بالای دختران و زنان باشد. این رفتار تجاوز به آبرو و حیثیت یک زن است. اگر این آزار تداوم یابد، قربانی توانایی برون آمدن از خانه را از دست می دهد. وقتی نتوانست از خانه برای کاری برون برآید، آزادی اش سلب می شود. وقتی آزادی اش سلب شد، سایرحقوقش را نمی تواند بگیرد. البته اثرات روانی همچو رفتاری بالای قربانی سبب می شود که حتی اگر به کار در اجتماع هم بپردازد، اعتماد به نفس کافی برای اجرای کارها و ابراز وجود و تبارز شخصیت خویش نمی داشته باشد.

آزار جنسی در جامعۀ ماعلیه پسربچه های نوجوان نیز فراوان است که روزانه در اثر همین رفتار شخصیت هزاران نوجوان قربانی شده و سبب می شود که نتوانند منحیث اعضای فعال جامعه با اعتماد به نفس و وقار لازم عرض اندام کنند. پس آزار جنسی، چه علیه زنان باشد و چه علیه مردان نو جوان، سبب از بین رفتن اعتماد به نفس، روحیه، جرئت و شهامت افراد می گردد. افرادی که همچو صفاتی در آنها از بین برود و یا تقلیل یابد، نمی توانند و ظایف خود در خانواده و جامعه به خوبی به سر برسانند.

البته میزان زیانی که آزار جنسی به شخصیت افراد می رساند بستگی مستقیم با میزان و شدت آزار جنسی دارد. اگر کوچکترین آزار جنسی را "اشپلاق" کردن بالای زن و یک پسربچه بدانیم، بزرگترین آن تجاوز بدنی و تجاوز به ناموس و عفت یک زن یا یک مرد است. پس درین دو نمونه، میزان بربادی روانی نیز از کمترین تا بیشترین خواهد بود.

بدین ترتیب آزار جنسی یک جرم است علیه افراد و علیه جامعه و جنایت بزرگیست.

 

آزار جنسی چگونه شناخته میشود؟

از میان همه تعریفهایی که تاکنون از آزار جنسی شده است، می توان یک تعریف کلی برون آورد و آن این که: هر گونه رفتار ناخوشایند در برابر افراد که این رفتار دارای طبعیت شهوانی و جنسی باشد، آزار جنسی خوانده می شود. دانشنامۀ آزاد این تعریف را از آزار جنسی ارایه می دهد که مفصلتر است:
آزار جنسی به هر گونه
ارعاب، قلدری یا اجبار که ماهیت جنسی داشته باشد، یا به هرگونه وعده‌ی پاداش در ازای دریافت التفات جنسی که برای طرف نامطلوب باشد، اطلاق می شود. در بسیاری از متون قانونی دنیای مدرن، آزار جنسی غیر قانونی شناخته می شود."

مطابق برخی تعریف ها، آزار جنسی الزاماً نباید فقط ماهیت جنسی داشته باشد بلکه هر سخن زننده در مورد جنسیت فرد نیز شامل آزار محسوب می شود. به عنوان مثال، در آمریکا، آزار یک زن از طریق بیان نظرهای کلی زننده در مورد زنان غیرقانونی است. مانند این که زنان عموماً احساساتی اند، زنان ناتوان اند، زنان پرگپ اند وغیره.

آزار دهنده می تواند زن یا مرد باشد و همینطور قربانی هم می تواند زن یا مرد باشد. ضمن اینکه آزاردهنده و قربانی می توانند دارای یک جنسیت باشند.

آزار دهنده می تواند رئیس، همکار، یا شخصی خارج از محیط کار(مثل مشتری) قربانی باشد. آزار جنسی محدوده‌ی وسیعی از رفتارها از مزاحمت های به ظاهر ملایم تا سوء استفاده جنسی و تجاوز جنسی را در بر می گیرد. آزار جنسی یکی از انواع تبعیض شغلی است که در بسیاری کشورها غیرقانونی است و همچنین نوعی سوء استفاده (جنسی و روانی) و از مصادیق قلدری محسوب می شود. برای بسیاری از موسسات و تجارت ها در دنیای امروز، پیشگیری از ارتکاب کارمندان به آزار جنسی، از اهداف مهم قانونی محسوب می شود.

آزار جنسی در سه دستۀ عمده از هم جدا می شوند.

1- آزار جنسی بدنی

2- آزار جنسی شفاهی

3- آزار جنسی غیر شفاهی

 

نمونه های آزار جنسی بدنی:

- مالش کردن ناحیۀ گردن و شانه ها

- بغل کردن، بوسیدن، تپ تپ زدن یا مالیدن

- تماس کردن و یا شقیدن شهوانی خود به کسی

- نزدیک ایستادن و یا خود را به دیگران در تماس آوردن

نمونه های آزار جنسی شفاهی:

- به یک شخص جوان خطاب کردن، دخترک، مال، جانم، عزیزم، دلبر، لعبت وغیره

- اشپلاق کردن سرکسی به گونه یی که آهنگ و زنگ جنسی داشته باشد.

- تبصره های جنسی و شهوانی در مورد بدن و اندام کسی

- تبصره های شهوانی در هر موردی

- برگرداندن بحثهای کاری به مسایل جنسی و شهوانی

- گفتن فکاهی های شهوانی و جنسی

- از کسی در مورد تخیلات شهوانی، ترجیجات شهوانی و خاطرات شهوانی اش پرسیدن.

- پرسیدن در مورد زندگی شخصی و شهوانی کسی

- برون آوردن صدای بوسه و یا هر صدایی که معنی شهوانی و جنسی داشته باشد.

- تبصره های شهوانی یا جنسی در مورد لباس، اندام و یا قیافۀ کسی

- خواهش مکرر جنسی از کسی در حالی که طرف علاقه یی ندارد.

- دروغ گفتن و پخش افواه در مورد زندگی جنسی کسی

 

نمونه های آزار جنسی غیرشفاهی:

- کسی را از سر تا پا ورانداز کردن

- نگریستن دوامدار به کسی

- راه کسی را بند کردن

- دنبال کردن کسی

- دادن تحفه های شخصی

- نمایش دادن صحنه هایی که اشاره و معنی جنسی و شهوانی دارد

- اشاره هایی با دست و یا بدن که معنی شهوانی و جنسی دارد

- چشمک زدن، بوسه فرستادن و یا لیسیدن لبها

 

/ 2 نظر / 793 بازدید
لاله

یه نصیحت خواهرانه [نیشخند] وب من هر چقدر هم بی ارزش باشه حداقل ازش یه نکته یاد میگیری که به درد زندگی میخوره.

هلهه

[چشمک][نیشخند][خنده][بازنده][قلب]