برگرفته از سایت جاودان

 

 

 ولی جای تآسف اینجاست که این فرهنگ پر عظمت گاه و نا گاهی توسط فرزندان خودش به کام نابودی فرستاده میشود. استاد عطامحمد نور والی بلخ  یکی ازین شخصیت هاست .                                    

سوال مایان از جناب والی صاحب اینست که نصب تابلو دانشگاه بلخ چی ارتباطی به ستمی ها دارد و کی ها هستند آن ستمی ها؟ آه افغان ملت گپ درست و بجاست که دارای مفکورۀ بر تری جوی قومی هستند. و با قرار گرفتن انورالحق احدی در رآس دارایی افغانستان و استفاده نا مشروع ایشان از مال بیت المال بخاطر تحقق اهداف ناسیونالیستی و قومی و حمایت مستقیم کرزی در هر گوشۀ کشور سر مایه گذاری نموده و میخواهند که تمامی بر نامه های سقاوی دوم نوشته مشترک سلیمان لایق و اسماعیل یون و شخص خودش را قدم به قدم پیاده نماید.           

 جناب والی صاحب هیچ ضرورت نیست که شما در چنین مسایلی کنفرانس مطبوعاتی دایر نماید و با گفته های سنجش نا شدۀ خویش دل میلیون ها انسانی که به شما یک علاقه  خاص دارند برنجانید و این عکس العمل شما به جز از  سرکوب کردن  استعداد ها و حس آزادی خواهی و خوش ساختن برتری جویان و قبیله سالاران دیگر چی میتواند تلقی شود.  شما باید از کرزی بیاموزید که چی گونه از اقدامات غیر ملی وزرای معارف و فرهنگ دفاع نمود .در حالیکه مردم  ماچنین توقع غیر ملی را از شما دارد خواست مردم ما بجا و حق بجانب است.                                                                               

جناب والی صاحب اول باید گفت که برای ما ستمی بودن، مجاهد بودن، کمونیست بودن ، این بودن و آن بودن مهم نیست و این بر چسپ ها ارزش خود را از دست داده است شاید اشخاصی ایدیالوژی زده و متآثر از احزاب وجود داشته باشند اما نسل جدید کشور بالاتر از آن فکر میکنند.

 شما منحیث یک شخصیت مهم و مطرح کشور باید از قفس تنگ محل گرایی و ایدولوژی خارج شده زمینه فعالیت های رشد استعداد ها را میسر سازید و این کار شما در تاریخ کشور مانده گار خواهد ماند و شما میتوانید مردم خویش را از فقدان اشخاص متخصص نجات دهید و آینده روشن و درخشان را برای ایشان ترسیم نماید در غیر آن با رفتن شما همه چیز به یکباره گی رخت خواهد بست و لباس چرکین استبداد دوباره بر تن مردم مظلوم ما خواهد شد.

برای نسل جدید مهمتر از همه مسلمان بودن، صادق بودن و واقعیت گرا بودن و آزاد بودن است و حل مشکل افغانستان را در حل مناسبات قومی بر اساس تآمین عدالت اجتماعی میدانند.و این یگانه گزینۀ است که بعد از سالها ظلم و ستم وبی عدالتی،چور و چپاول و غارت، تجاوزو و بلاخره سیاست زمین سوخته و نسل کشی ها تعین نموده اند و درین راستا از شخصیت های خویش تا آن زمان دفاع مینمایند که به ارزش های نهایت مهم و حیاتی پابند باشند در غیر آن مردم به شخصیت های محافظه کار و جبون هیچ اعتماد ندارند. واین سیل خروشان حقیقت را تحت هیچ عنوانی نمیتوان توقف داد.                                                                     

 بر خورد وحشیانۀ پولیس با دانشجویان دانشگاه بلخ که رهبری آنرا مجتبی پتنگ یکی از سوگند خورده گان افغان ملت بدوش دارد و آن هم تحت حاکمیت شما و پیش چشمان شما مردم تان به جرم استفاده از زبان مادری شان مجازات میشوند و حتی به کام مرگ فرستاده میشوند و شما بسیار به طمطراق آنرا توطۀ احزاب میدانید. و باید بدانید که این جرم به هیچ قیمتی قابل بخشش نبوده و شما در نزد خداوند (ج) تاریخ و مردم مسؤول هستید. و کسانیکه دانشجویان را مورد لت وکوب قرار دادند باید مجازات شوند در غیر آن مردم تصمیم خود را درین باره میگیرند حتی اگر به قیمت خون شان هم تمام شود .                                                                                           

پیشنهاد میشود که سه تابلو جداگانه به زبان های فارسی دری ،افغانی و انگلیسی نوشته شود و به طرف راست تابلو فارسی در بین تابلو انگلیسی و در چپ تابلو افغانی نصب گردد.   

 سازمان آزادیبخش جوانان مسلمان (بلخ)                                   

 افراد پولیس غیر ملی و قومی که مرتکب چنین وحشی گری شده اند باید علنآ مجازات شوند. و خسارات وارده توسط آنها به دانشجویان پرداخته شود.

 اگر شما مخالف تبعیض و الحاد هستید باید به  طور عاجل ریشه های  افغان ملت را در یابی نموده و  فعالیت های آنان را متوقف سازید .

/ 0 نظر / 7 بازدید