تاجک میدیا- تارگاه تارگاهان!

درروزگاری که کشور و جامعهء ما به سر می برد، سیاسی نبودن کار حضرت فیل است. به ویژه اگر کسی به سرنوشت، گذشته و حال مردم و کشور خود دلچسپی یی داشته باشد، هرحرفی که میزند و هرحرکتی که میکند منشا و انگیزهء سیاسی دارد و حتی اگر هم ندانشته باشد، برداشت و تعبیر ازان سیاسی خواهد بود.

 

ازینرو سیاسی بودن این سایت را یک چیز متعارف و ناگزیر میدانیم. این که این سایت "تاجک میدیا" نام گرفته است، شاید برای برخی ها که با هویت قومی هرگز برآمدی نداشته اند، برآمد با هویت قومی نمیخواهند، جرئت برآمد به هویت قومی را ندارند و یا برآمد تاجک تباران کشور را با هویت هویت قومی شان نمیتوانند هضم کنند، عنوان این تارگاه به نظرشان مورد سوال باشد. اما برای کسانی که دیگر نمیخواهند به دهل دیگران برقصند، ازهویت خود دفاع میکنند، هویت خود را عزیز میدارند، به گذشتهء خود میبالند، خود و محیط موثر برخود را میخواهند بشناسند و سرانجام خواهان گشودن دریچهء دیگری برای دیدار از حقایق اند، تارگاه "تاجک میدیا" را نمایندهء صدای دیگری، خواهند یافت که بسیار تازه گی دارد و شاید برای برخی ها بیش از تحمل.

 

بنده درمورد عنوان و محتوی این تارگاه ملحوظات خود را دارم. اما این هرگز به آن حدی نیست که ارزش و اهمیت این تارگاه را زیرسوال ببرد.  به ویژه مسالهء فارسی زبانان که گروه اجتماعی زبانی اند و تاجک ها که گروه اجتماعی نژادی اند. این موضوع بحثی است که هنوز باید در موردش بیشتر ازین کنکاش صورت بگیرد که بنده گفته هایی، هرچند ناسخته و ناپخته درین مورد دارم و درآینده آنرا با دوستان در میان خواهم گذاشت.

 

با اینهمه، مقالات و تارگاه هایی که درین سایت معرفی و پیوند داده شده اند هرکدام آنها میتوانند اثر بسیار مثبتی دربالابردن آگاهی مردم داشته باشد.  به ویژه  که نه تنها تارگاه های فارسی زبان بلکه تارگاه های انگلیسی زبان نیز در"تاجک میدیا" باز شناسانده  شده  و پیوند یافته اند که آگهی های بس مفید در عرصه های مختلف را میتوان درآنها یافت.

 

باور دارم، کسانی که خواهان دگرگونی بنیادی در طرز دید خود وجامعهء خود نسبت به قضایای وطن استند ویا آنهایی که میخواهند مسیرو سرشت دگرگونی ها در طرز دید مردم نسبت به جامعه را دریابند، "تاجک میدیا" میتواند یکی از دریچه های آگهی یابی سود مندی برای شان باشد.  

 

چشمداشت ما ازین تارگاه اینست تا در گردهم آوری هربیشتر مقالات و نوشته های نادری که درمورد افغانستان بدسترس دارند، اقدام کنند. همچنان آوردن فرهنگ های انترنتی واژه ها مانند فرهنگ دهخدا و فرهنگ معین، دیوان بزرگان مانند رودکی، رابعه، مولوی، حافظ، سعدی، عطار، سنایی، نظامی، جامی، ناصرخسرو، امیرخسرو، بیدل..... دایرهء خدمات این تارگاه را گسترده تر سازند.

 

به دست اندرکاران "تاجک میدیا" پیروزی های هرچه بیشتر در کار هایی که پیشرو دارند، از خدای منان استدعا دارم.

 

با حرمت فراوان،

 

عصردولتشاهی

/ 3 نظر / 8 بازدید
Mariam

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]

امیدعشق

برو بچیم مسخره کردی خودی سایت خود آبرو مارا هم بردی خیلی گند بد زشت بای

امين

salam