انتخابات و زخمهای تاریخی!

یکی از نویسندگان کشور به نام دای فولادی در کتابش زیر نام "قلمرو استبداد"، دلیل تسلیمی دوست محمد به انگلیس را اینطور بیان می کند که در صورت پیروزی مجاهدین بر انگلیس امیر دوست محمد خان مجبور بود قدرت را با سران شمالی و شمال کشور تقسیم کند. چرا که   لشکر جهاد را همینها می ساختند. چون دوست محمد نمی خواست سایر اقوام در قدرت شریک شوند، بنا بران به انگلیس تسلیم شد و سرانجام هم معامله چنان قرار گرفت که دوست محمد به کمک انگلیس، نه به کمک مردم، به تخت کابل بنشیند. پس از آن بود که دوست محمد برای از بین بردن هرگونه امکان قیام و یا رویارویی با دولت به بهانه های مختلف شمالی را چور وغارت کنند و خوانین شمالی را یکه یکه کشت و زمین و ملک شان را تصاحب کرد...

تصور می کنم که  دستهایی در کار است که برای محروم ساختن مردم شمال و غیر پشتون انتخابات را به همین گونه تنظیم کنند تا رای  اکثریت غیر پشتونها در یک کاندید جمع شود و این کاندید را به نوعی شکست بدهند و کاندید هم شکست را بپذیرد تا زمینۀ هرچه بیشتر و بیشتر محرومیت غیرپشتونها مساعد و مساعد تر گردد. پذیرش شکست در انتخابات سال 2009 سبب آن شد که شمار هرچه بیشتر مردم ما از قدرت کنار زده شوند و برای پنج سال دیگر تمامی تصامیم  را در تمام عرصه های سیاسی و اقتصادی و انکشافی و فرهنگی، تیم ارگ مطابق برنامه های خودشان بگیرند و تطبیق کنند. البته کسانی که در کابینه توسط کرزی به نام تاجیک وغیر پشتون حفظ شدند، دست نشاندۀ کرزی بوده اند و بلی گویکانی بیش نبودند و نمی توانستند باشند. دیدیم که عملاً چنین بود و در دوران سیزده سال از این کلوخهای چشم دار هیچگونه اعتراضی در برابر هیچ عمل فاشیستی و ضد مردم ما صورت نگرفت...

حالا هم می بینیم که نتایج انتخابات اعلام شد و  طرفین بدون هرگونه ادعایی، به دور دوم می روند. معنی اش اینست که نتایج را پذیرفته اند.  

تیم داکتر عبدالله پذیرفته است که به دور دوم برود. یعنی همانگونه که کمیسیون انتخابات فیصله می کند، داکتر عبدالله از آن پیروی می کند- بدون اندکترین اعتراضی. پس مطمین باید بود که نتایج دور دوم را نیز هرگونه که کمیسیون انتخابات بخواهد، مهندسی می کند و بازهم جناب داکتر عبدالله یا آنرا می پذیرند و یا مانند انتخابات 2009 در یک نمایش خنده آور گریه یی می کنند و گیلاس آب سردی می نوشند و برای پنج سال دیگر مردم را زیر ساطور فاشیزم رها می کنند تا هر آنچه از حقوق و منافع و هویت شان باقی مانده است را از آنها بگیرند و چنان سرکوب شان کنند که برای چهل سال دیگر سر بلند کرده نتوانند.

برنامۀ دوهمه سقوی در راه است. داکتر عبدالله مردم را در کام همین برنامه رها می کند. اگر کسی شک دارد، بفرماید بگوید که راهکار داکتر عبدالله چیست؟ سیاست که تنها کمپاین انتخاباتی و لباسهای رنگارنگ پوشیدن و بیرق گرفتن و ... نیست. عبدالله باید هنر داد و گرفت در سیاست را می آموخت.

دغدغه از آغاز همین بود که راهکار مقابله با توطیه ها و دسایس در برنامۀ داکتر عبدالله چیست؟ حالا کدام راهکار و میکانیزمی برای مقابله با تقلب و جلوگیری از ضایع شدن رای مردم در کار و برنامه اش دیده می شود؟ مردم رای می دهند و مطمئن می نشینند که انتخابات را برده اند اما دسایس و تقلب شروع می شود و نتیجه چیز دیگری نشان داده می شود.

تجربۀ انتخابات گذشته و انتخابات کنونی چنین نشان می دهد که جناب داکتر عبدالله پس از پایان کمپاین دست و پا بسته در اختیار کمیسیون اننخابات قرار می گیرد. هرچه کمیسیون برید و دوخت جناب شان می پوشند. نه اعتراضی می کنند و نه هم وسیله یی برای جلوگیری از ضایع شدن رای مردم در اختیار دارند. حتی ارادۀ جدی یی هم برای این کار ندارند و در واکنشهای شان این اراده دیده نمی شود.

شکست عبدالله در انتخابات محرومیت تمامی ولایاتی از قدرت و انکشاف است که داکترعبدالله را حمایت کردند. این همان ولایاتی است که در سیزده سال اخیر نیز محروم مانده بودند و برای رهایی از همین محرومیت به داکتر عبدالله رای دادند. اینک بازهم دور دیگر محرومیت آغاز می شود و آنهم مضاعف.

راهکار داکتر عبدالله برای جلوگیری از محرومیت مردم از قدرت و انکشاف، ولو شکست بخورد، چیست؟ راهکار مردم برای جلوگیری از محرومیت شان از قدرت چیست؟ اگر حق مردم از طریق انتخابات بدست آوردنی نباشد، راهکار دیگر چیست؟ مردم باید پاسخ این پرسش ها را از داکتر عبدالله بگیرند. اگر او جوابی ندارد، باید خود به فکر خود شوند.

برخی ها بسیار ساده انگارانه از قیام و خیزش و بحران صحبت می کنند. به هوش باید بود که این قیام رهبر نخواهد داشت. آیا شما اعتماد دارید که از جمع این همرهان سست عناصر کسی پیدا می شود رهبری قیام را به عهده بگیرد؟

به چیز واهی و موهوم نباید دل بست.

با این حال، آیا بازهم این تصور به دور ازامکان می نماید که کسانی وظیفه گرفته باشند پیشوای ما شوند، شکست ما بدهند و دست و پا بسته در اختیار فاشیزم مان بگذارند؟

شاید من اشتباه می کنم- خدا کند اشتباه کنم. عملاً دیده می شود که الگوی کردار دوست محمد خان تکرار شدنیست. اما اگر کسی دلیلی دارد که نشان بدهد اشتباه است، بفرماید ما را هم آگاه بسازد.


من که چنین می اندیشم!

 

 

 

 

/ 1 نظر / 30 بازدید
jahan

سامانه افزایش بازدید و بهبود حرفه ای رتبه الکسا یک سایت افزایش بازدید با بهترین روش موجود است به گونه ای که در بهبود رتبه الکسای سایت شما تاثیر شگرفی خواهد داشت. شما ميتوانيد با اين سامانه براحتي روزانه هزاران بازديد كننده واقعي در سايت خود داشته باشيد. در حال حاضر سایت جهان پيج با توجه به سیستم های موجود در اینترنت، بهترین روش افزایش بازدید و بهیود رتبه الکسا بصورت رايگان خواهد بود. www.jahanpage.ir با جهان پيج، وبسايت خود را جهاني كنيد