پیراهن خونین عثمان (رض) به دست ستار خواصی

نکتۀ دیگر اینست که آیا خواصی مدافع تنها کشته شده ها توسط امریکایی هاست یا از همه بیگناهان و افراد ملکی یی که کشته می شوند. آیا خواصی تا کنون اعتراضی علیه طالبان به خاطر آنهمه کشتار، نا امن سازی، مکتب ستیزی، سنگسارهای غیر شرعی و هزاران جنایت و رذالت دیگر طالبان کدام اعتراض کرده است؟ از جناب خواصی باید پرسید که انتقام خون دیگران را از طالب کی میگیرد؟

غوربند امروز به مکانی تبدیل شده است که طالبان همچون سرطان در آن لانه کرده اند. حضور طالبان سبب عقب ماندگی غوربند و مانع انکشاف اقتصادی و فرهنگی در غوربند است. ساخنن راهی که باید از کابل به بامیان کشیده می شد و یکی از پروژه های مفید برای پروانیان بود توسط طالب ممانعت شد. طالبان که همه از پشتونهای منطقه اند، زندگی مردم دیگر غوربند و به خصوص تاجیکها، هزاره ها و ترکهای باشندۀ غوربند را به گروگان اند.

غوربند دارای معادن زیادی از جمله سرب است. اما حضور طالبان سبب شده است که این معادن مورد بهره برداری و قرار نگیرد و مردم نانی برای خوردن به دست نیاورند.

زمین در غوربند کمتر از آن است که نفوسش را نان بدهد. اما اگر به زراعت غوربند توجه شود، می تواند همین زمین موجود هم اقتصاد مردم را رونق ببخشد. زردآلو و بادام غوربند مشهور است. اما برای انکشاف باغهای زردآلود و بادام در غوربند کاری شده نتوانسته است.

کوتاه سخن این که حضور طالبان در غوربند که پرنفوس ترین ولسوالی پروان است، این ولسوالی را از هر گونه پیشرفت و انکشاف باز داشته است.

حالا این نمایندۀ پر ادعا و عوامفریب که پیوندهای پیدا و پنهان زیادی با طالبان دارد، باید پاسخ بدهد که برای درمان اینهمه دردهای تباهکن مردم غوربند که طالبان یکی از عوامل عمدۀ کنونی آن می باشد، جناب وکیل چه کرده اند که به خاطر شهادت کودکان غوربند در عملیات ناتو گریبان پاره می کنند؟

خواصی مانند کرزی با تحریک عوامفریبانۀ مسالۀ مسلمان و کافر و داخلی و بیگانه می خواهد وجۀ مردمی بگیرد. اما همه در پروان می دانند و سنگ و چوب شهادت می دهند که خواصی خود یک پایه طالب است و سبب تداوم استقرار طالبان در غوربند همین شخص است.

دو سال پیش نیز عملیات علیه طالبان و پاکسازی غوربند از وجود کثیف طالب را همین خواصی مانع شد که با بصیر سالنگی- والی پروان، مشاجره شان رسانه یی شد.

ناگفته نماند که ستار خواصی، به گفتۀ باشندگان محل، اصلاً از قوم تاجیک است. در غوربند بسیارند ترکها و تاجیکهایی که بنا به عوامل معلوم زبان شان پشتو شده است.

خواصی اگر دلسوز پشتون و تاجیک منطقه است باید کاری کند که مانند جلال آباد و کندهار پروان و به خصوص غوربند از وجود طالب رهایی یابد و به ترقی و پشرفت و انکشاف دست یابد. چرا طالبان در جلال آباد و غوربند و خوست مانع ترقی و انکشاف نمی شوند اما غوربند را سنگر ساخته اند و زندگی مردم را به گروگان گرفته اند؟

این پرسشها را باید خواصی پاسخ بدهد و پس از آن لاف انتقامگیری از خارجیها را بزند- مگر طالبان خارجی نیستند؟ مگر اینها نوکران آی اس آی و دشمن خاک و مردم ما نیستند؟

در صورتی لافهای خواصی را می توان پذیرفت که او با طالبان هم به خاطر کشتن مردم بیگناه دشمنی می کرد و لاف انتقام مردم از طالبان را هم میزد. اما حالا جز عوامفریبی و دروغگویی نمی شود نامی به اظهارات او داد.

اظهارات آتشین ستار خواصی و استادش کرزی چیزی نیست جز سوء استفاده از خون بیگناهان و ضرب المثل "پیراهن خونین عثمان" دقیقاً در مورد همین ها صادق است.

/ 1 نظر / 32 بازدید
Graphic

با سلام خدمت شما وبلاگ نویس محترم جهت انجام هرگونه کار گرافیکی و ایجاد تصویر و عکس برای وبلاگ خود با قیمت های مناسب با من درارتباط باشید امیدوارم موفق باشین.