سرمۀ های آزموده را باز آزمودن خطاست!!!

آیا این وضعیت حاصل بازیهای سیاسی یی نیست که درین سیزده سال ادامه داشته است؟ آیا در دو انتخابات گذشته مسوول درجه یک و گرداننده های اصلی به نمایندگی از مجاهدین و همچنان تاجیکان، داکتر عبدالله و استاد عطا محمد نور نبودند؟ پس چه کس دیگری را می توان مسوول به میان آمدن این وضع شناخت؟


ایا نخستین نتیجه گیریها نمی تواند چنین شکل بگیرند که:
1-  در خوشبینانه ترین شکلش- عطا و عبدالله دو شخصیت ناکام، ناتوان، ناآشنا به سیاست، تسلیم پذیر، بی برنامه، بدون بینش سیاسی، بدون استراتیژی و سرانجام معامله گر اند. در هردو اننتخابات مردم رای دادند، اما اینها رای مردم را در بازیهای سیاسی به کرزی و غنی باختند.
2- در نیمه خوشبینانه ترین شکلش- اینها وسیلۀ دست دیگران شده اند و بدون این که خود بدانند در خدمت دشمنان مجاهدین و در خدمت دشمنان تاجیکان قرار گرفتند و ما را گام به گام به صورت تدریجی شکست دادند.
3- در بدبینانه ترین شکلش- اینها هرگز صداقت نداشته اند و ارزشی به شکست ما نداده و در اصل ستون پنجم دشمن در میان تاجیکها بودند که از 2001  به 2014 به صورت تدریجی از اوج قدرت به حضیض محرومیت از قدرت سیاسی مان رساندند.

بر مبنای هیچیک از سه احتمال بالا نمی توان نتیجه یی گرفت که اینها از این بعد می توانند مورد اعتماد باشند. حتی اگر اینها مردمان سلیم و سالمی هم باشند، بازهم به حکم آن که "از چیزهای مشکوک باید جلوگیری و دوری کرد"، این دو را در قرنطینه قرار داد و گذاشت تا ثابت شود که نیک اند یا زشت. در حال حاضر هیچ دلیلی وجود ندارد که اینها را شایستۀ اعتماد مزید بسازد. دلایل و روابط شخصی این یا آن شخص نمی تواند اعتبار همگانی داشته باشد.

تلاش این دو برای خاموش ساختن اعتراض مردم برای گرفتن حق شان بازهم این گمان را تقویه می کند که اینها یا وسیله یی در دست حریفان اند و یا این که خود بخشی از همین سناریو و توطیه. اینها به جای این که در کنار مردم به گرفتن حق شان ایستاده شوند، در هیات اقسقالهای بیطرف و دایه های مهربانتر از مادر عرض وجود می کنند تا مردم را قناعت بدهند که گویا آنچه شده است ناگزیر است؛ ریاست جمهوری رفت، معاونیت ریاست جمهوری رفت، وزارتها امنیتی و اقتصادی رفت.. حالا بیایید از معینیت و ریاست نمانیم و بازهم خود را وکیل و وصی مردم می دانند.

انهایی که می گویند قومیت در کابینه مهم نیست، یک بار از خود بپرسند که اگر قومیت در کابینه مهم نیست، چرا غنی هرسه وزیر امنیتی را از قوم خودش تعیین می کند و هردو شاهرگ اقتصادی و مالی کابینه را بازهم در هر پنج وزارت با نظر داشت ترکیب غلجایی و درانی، در اختیار پشتو زبانها قرار می دهد- حتی کمبود یک درانی را هم از حق عبدالله پوره می کند. غنی با این ظرافت و با این دقت به تقسیم قومی قدرت به نفع همتباران خودش عمل می کند. اما بسیاری از تاجیکها نه تنها سر به آستان یک پشتون گذاشته اند که از آنها نمایندگی کند بلکه به دیگران نیز فراقومی اندیشیدن توصیه می کند؛ زهی عقل و زهی وجدان!

از شش عضو تصمیم گیری عالی دولتی (اجراییه و ریاست جمهوری) کدامش تاجیک است؟ در کابینه کدام پست مهم و کلیدی به تاجیک داده شده است؟ پست وزارت خارجه در سیاستگذاری های داخلی که تقسیم ثروت باشد و قدرت باشد چه نقشی دارد؟

یگانه راه حل همانا ساختن یک آدرس مشخص و متعهد قومی تاجیکی است. بنده هیچ پیشنهاد مشخصی برای این نهاد و آدرس تاجیکی ندارم. هدفم بهره برداری از این وضع برای کدام حرکت مشخص هم نیست. هر کسی هر اقدامی که بکند، باید لبیک گفته شود. البته حرکتی را هم اگر وجود داشته باشد، که دارد، نیز رد نمی کنم.

مردم باید با به دست گرفتن سرنوشت سیاسی خود و قرار دادن مدیریت این حرکت به دست یک تاجیک شناخته شده و متعهد به دهن هرچه تاجیک و غیر تاجیک ریاکار، ترسو، بیغیرت، چوکی پرست و پول پرستی باید کوبید که بازیهای قومی غنی و دوستم و محقق- خلیلی، را می بینند، اما تنها تاجیک را به فراقومی اندیشی فرا می خوانند!

مساله تنها برسر کابینه نیست. ما لویه جرگۀ قانون اساسی در پیش رو داریم. آیا بازهم بر همین همرهان سست عناصر اعتماد می کنید؟ آیا بازهم اختیار تان را به دست همین بازنده های دایمی رنگ زرد و خجل می گذارید؟ لویۀ جرگۀ آینده به مراتب سرنوشت ساز تر است.

از تک تک کسانی که تصور می کنند، در انتخابات 1393 به آنها غدر شده و رای شان را دزدی کرده اند و سهم شان در کابینه غارت شده است، خواسته می شود که برای یافتن یک راهکار کارا و صادق در جهت برون رفت ازین وضع فکر کنند و دست به عمل بزنند؟ آیا بازهم تکیه بر سرمه های چندین بار آزموده شده باید کرد و یا باید با طرح راهکار مشخص ملی مبتنی بر اهداف تامین عدالت اجتماعی و تامین حقوق برابر مردم خود در کشور  وارد عمل شد؟ کدامیک؟
  

 

 

/ 1 نظر / 59 بازدید
نرگس

با سلام وصلوات بر حضرت محمد (ص) میدونی چیه ؟ وبت عالیه مطالبت هم زیبا بود ممنون از تلاشت به وب من هم یه سری بزن خوشحال میشم در ضمن اگه لطف کنی ووب منو با عنوان همسریابی لینک کنی ممنون میشم ومن هم شما رو لینک خواهم کرد با سپاس از شما روست عزیز [قلب][گل]