روستای من، قلعۀ ملک در منظومۀ فن آوری قرن بیست و یکم!

در گوگل ارض و نقشه های گوگل شما می توانید نام مناطق مختلف را بنویسید- البته به شرطی که شما در گوگل ثبت نام شده و این صلاحیت را به دست آورده باشید. با اینهم اگر نامگذاری شما  روی مناطق دقیق نباشد و یا توسط مفتشین گوگل تصدیق و تایید نشود، نامگذاری تان منظور و تایید نمی شود.

چندی پیش بنده به حکم حب الوطن من الایمان،  نام دهکده و روستای زادگاهم   را روی نقشۀ گوگل نوشتم که پذیرفته و ثبت شد. این نام را با الفبای انگلیسی و به گونۀ Qalay Malik نوشتم. معمول چنین است که کسرۀ اضافۀ فارسی را به الفبای انگلیسی در افغانستان به گونۀ -e- بنویسند که همشه دل آزار بوده است. ازینرو آنرا به همان سادگی گفتاری Qalay Malik نوشتم.

در امریکا- و شاید هم در اروپا، شما می توانید توسط کمپیوتر، تلفون، آی پد و یا هم نویگیترهای معین برای یافتن مسیر تان از نقطه یی به نقطۀ دیگر، رهنمایی بگیرید و  سفر کنید. به گونه یی که گام به گام و چهارراهی به چهارراهی به شما هدایت داده می شود که به کدام سمت بروید و یا به کدام دست بچرخید. این برنامه مدت سفر و طول راهی را که باید بپیمایید نیز نشان می دهد.

امروز خواستم ببینم که این برنامه در افغانستان هم کار می کند یاخیر. به برنامۀ گوگل ارض رفتم. نقطۀ آغاز سفر را کابل نوشتم و مقصد را قلعۀ ملک و یاهو گفته کلید "بیاب" را زدم. جابه جا در صفحۀ کمپیوترم، زمین به دور خودش چرخی خورد و روی نقشه خط بنفشی ترسیم کرد که راه مرا از شهرنو کابل به قلعۀ ملک بگرام نشان می داد.

وقتی به تفصیل سفر دیدم، این سفر 60.1 کیلومتر بود که در 55 دقیقه طی خواهد شد. آنجا که سرکها، در داخل شهر کابل، نام داشتند، نام سرکها را گردش به گردش نشان می داد و جایی که سرک نام نداشت، تنها همین قدر نوشته بود که پس از فلان مقدار راه به چپ یا راست باید چرخید.

در هدایتی که داده بود هیچ نادرستی و اشتباهی وجود نداشت.

گفتم سبجان الله که چه موجودی آفریده است! انسانی را آفریده است با مغزی و دانشی اینچنینی! و باز با خودگفتم که آفریده های آفریدگار همه یکسان نیستند. از این میان کسانی اند که از مغز خداداده شان چنانی استفاده می کنند که  دنیا را زیر نگین خود آورده اند و کسانی هم وجود دارند که توگویی خدا مغزی برای  شان نداده است و اگر هم داده است، نمی دانند چگونه از آن استفاده کنند.... بگذریم که بازهم سیاسی نشود.

 دوستانی که انترنت قوی دارند و در افغانستان زندگی می کنند، می توانند برای سفر از یک نقطه به نقطۀ دیگر از این برنامه استفاده کنند تا راه گم نشوند!

 به هوش باید بود که این برنامه تنها برای یافتن آدرسهای مشخص فزیکیست. برنامه یی که راه  ترکستان را  از  راه کعبه جدا می کند، هنوز وارد این سیستم نشده است... :)

/ 0 نظر / 27 بازدید