چند پرسش از آقای امرالله صالح

رابرت گیتس در کتابش مینگارد: رئیس جمهوری کرزی در یکی از سفرهایش به وی گفته بود: با جادادن ائتلاف شمال در حکومتش بهای بزرگی را پرداخت کرده. آقای کرزی در ادامه میگوید: ائتلاف شمال کشور را به مخاطره انداخته و در کشتار کودکان و اعضای مجلس دست دارند. به باور رئیس جمهور کرزی این کشتارها توسط القاعده و طالبان صورت نگرفته . گیتس مینگارد: کرزی از من خواسته تا اورا در این معضل کمک کنم. کرزی گفت: روسها ، ایرانیها و پاکستانی با کمک ائتلاف شمال بر ضد وی کار میکنند. آقای گیتس در صفحه 212 کتابش از قول کرزی مینویسد: دولت همه شمول یعنی جای دادن ائتلاف شمال در حکومت کشور را با خطر مواجه ساخته. این متحدین پوتین(جبه متحد شمال ) زنان و کودکان را میکشند. آقای یونس قانونی پس از افشای این دسیسه کرزی در رسانه ها گفت : " کرزی به امریکایی‌ها گفته که انفجارها و کشتار ها در افغانستان، کار «ائتلاف شمال» است و ائتلاف شمال با ایران ، روسها و هندی پیوند دارند. به ایرانی‌ها و روس‌ها گفته، ائتلاف شمال «آمریکایی» هستند ، به عرب ها گفتند اینها «شیعه» هستند، باز به ایرانی ها گفته که ائتلاف شمال «وهابی» هستند. حالا برگردیم به پرسشها. آقای صالح حالا چی حسی دارید که کرزی خود تان و و همراهان تان را جاسوس صد کشور به همه جای دنیا معرفی میکرده؟ یا دشمن بی دلیل این و آن کشور معرفی میکرده ؟ چرا شما برای دفاع ازحیثیت جبهه متحد که خودتان یکی از اعضای برجسته آن بودید هیچ واکنشی نشان ندادید؟ آیا فکر نمیکنید با سکوت تان افرادی دیگر مانند کرزی به خود جرئت بدهند در آینده از همین جنس دسیسه ها را علیه شما ، افراد جبهه شمال و اقوام غیر پشتون به اجرا بگذارند. معمولا رئیسان امنیت ملی هر کشوری از تمام اطلاعات و مسائل امنیتی کشور بخصوص دیدارهای رئیس جمهور خبر دارند. بسیار مواقع خود رئیس جمهور هم خبر ندارد. در طول پنج سال شما چطور یک بار آگاه نشدید که کرزی خود تان و رهبران جبهه متحد را جاسوس و خود فروخته صد کشور معرفی میکرده؟ اگر خبر داشتید که کرزی چنین توهینی به بخش بزرگی ازکشور و جبهه مقاومت میکرده ، خاموشی شما در این مورد نشانه چی است؟ رئیس تان آقای کرزی این اطلاعات را حتما از جای کسب میکردند. شما چی حسی دارید وقتی رئیس جمهور کشور به شما به عنوان رئیس امنیت ملی هیچ ارزش قائل نمی شود و اطلاعات خود را از جای دیگر میگیرد؟ در واقع شما باید طرف مشورت او میبودید اما نبودید. شاید شما بفرمایید من میدانستم او به مشورتها و اطلاعاتی که اداره امنیت ملی به کرزی میداد اما او هیچ ارزش قائل نمیشد. اگر چنین بوده پس چرا همان اوایل استعفا ندادید؟ استعفا میدادید و او را رسوای میکردید. چون بودن شما در اداره امنیت ملی هیچ سودی به حال کشور نداشته. شما نتنها استعفا نداید بلکه تا لحظه آخر ماندید که تا خود کرزی شما را مجبور به استعفا کرد. امروز هم که پس رسوا شدن کرزی واکنش شما باید خیلی تند میبود. اما خیلی عادی انگار که اصلا این رسوای ها هیچ پیوندی با شما ندارد. در صورتی که شما در متن این قضیه قرار دارید. بنظر من کرزی شما را خیلی بی خطر برای باند خود تشخیص داده بود. چون اگر کرزی حس کند کسی قدرت او را به چالش میکشد فورا دست بکار شده یک پست و مقامی با معاش چند هزار دالری برایش تهیه می بیند. تا به این ترتیب دهانش را ببندد. از سوی دیگر هم او را مشغول کند. تا علیه او دسیسه و جو سازی نکند. یا در رسانها علیه او چیزی نگوید. شاید شما بفرمایید اینها مشورتهای منفی بوده که افراد و باندهای مختلف به او میدادند. اولا بفرمایید همان افراد و باندها کی ها هستند؟ چرا همان افراد و باندها را افشا نمیکنید؟ دوما شما بعنوان رئیس استخبارات کشور در طول 5 سال چطور متوجه همین مشورتهای منفی از سویی افراد مغرض نشدید؟ در پیوند با اخبار دادن کارت شناسای برای مردم و نوشتن نام ملیت افراد در آن جنجال به پا شد. در واقع باند کرزی و افغان ملت می خواستند هویت قوم پشتون را بر دیگر اقوام تحمیل کنند. که با اعتراض اقوام غیر پشتون مواجه شد. در پی آن جنرال طاقت و باندی که در تلویزیونها شمشاد و ژوندون جابجا شده اند به اقوام غیر پشتون توهین کردند. به قدری این توهین قبیح و زشت بود که بعدا آقای طاقت مجبور به عذر خواهی شد. جالب این است که شما بجای اینکه از مردمی که مورد توهین واقع شدند حمایت کنید، برعکس آنها را مورد ملامت قرار دادید. که چرا برای دفاع از هویت خود برخواسته اند و تظاهرات مسالمت آمیز بر راه اندخته اند. در واقع از همان باندی که به اقوام غیر پشتون انواع توهین ها را روا داشته بود دفاع کردید. همان باند ی که کرزی یکی از بزرگانش است ودسیسه چینی هایش افشا شده. حالا کرزی و این باندهای سرطانی دوربرش که چنین شیطان سفتانه علیه متحدین خود در دولت دسیسه چینی میکند آیا ارزش دارد باز هم شما از آنها پشتیبانی کنید؟ نتنها پشتیبانی می کنید بلکه مردم را بجای آنها ملامت کنید. شما در زمانی که رئیس اداره امنیت ملی بودید شاید خیلی به خود تان می بالیدید که کرزی در احاطه شما و تحت تاثیر شما است. خود را چشم و گوش رئیس جمهور می پنداشتید. حالا که همه این خیالات شما بر باد رفته و این کرزی بوده که شما را بازیجه خود و باندش قرار داده چی حسی دارید؟ اگر شما از این مسائل بیخبربودید آیا این ضعف مدیریت وعدم لیاقت شما را بعنوان رئیس امنیت ملی نشان نمی دهد؟ میدانید اگر یک مدیر دولتی در سطح شما در جاپان یا کریایی جنوبی اینطور از خود ضعف و سوء مدیریت نشان میداد تاحالا صد بار خود کشی کرده بود. اما شما شجاعت استعفا را نداشتید. همین حالا شجاعت غذر خواهی هم ندارید. محمد فرهنگدوست هروی واکنش شما ( امرالله صالح) به افشا گری گیتس از برگه فیسبوک تان برداشتم : رمز ها و راز ها دیگر به گور نمیروند : نقل قول های رابرت گیتس از ملاقات های یک به یک و خصوصی اش با مقامات افغانستان همان مقوله ی دیرین استخبارات را مصداق می بخشد که " افشا سازی راز و سر برای یک نفر معنی اش یک جمع یک نیست که تو خبر باشی و نفر مقابل. بلکه یک پهلوی یک یعنی یازده است". در پیوند به انتقاد کسانیکه بر ضد تند گویی ها و سخت گیری های رییس جمهور حرف میزنند باید گفت که شاید آقای کرزی نمیخواهد بعد از کنار رفتن کتاب و مقاله ی بنویسد بلکه میخواهد صندوقچه نا گفته های خود را همین حالا بگشاید. استفبال باید کرد. و در عین حال از افشا گری های گیتس باید استقبال کرد تا درس عبرتی شود برای تمامی نامداران قدرت و سیاست و بدانند که راز ها و رمز ها دیگر دفن نمیگردند . پس در پهلوی آرزو داشتن برای تسلط بر کشور کوشش کنند تسلط برزبان خود نیز داشته باشند. اما سقوط اعتماد رییس جمهور کرزی به ناتو و امریکا حرف تازه و بکر نیست. من در مصاحبه یی که نشانی آنرا اینجا میگذارم در 2010 گفتم که او دیگر بر امریکا باور ندارد. امریکا درین مبحث جزای سیاست مبهم و شخص محور خود در افغانستان رامی بیند. اگر امریکا و یارانش بخاطر آقای کرزی به افغانستان آمده بودند پس اقای کرزی آنها را نمیخواهد. اگر آنها بخاطر منافع خود و افغانستان آمده بودند پس از شخصی سازی این داستان بپرهیزند که چنین نمیکنند. پس درین داستان طرف سیاه و طرف سفید وجود ندارد. ساحه خاکستری بزرگتر – مهمتر و پیچیده تر است. معمای امروز این نیست که امریکا چه میخواهد و کرزی چه میخواهد معما این است که افغانستان به عنوان ساحه خاکستری کشمکش در رنج است و چرا ؟

/ 1 نظر / 30 بازدید
باجه (سیستم افزایش بازدید)

با سلام وبلاگ خوب و قشنگی دارید و پست های خوبی میزارید اگه خواستید امار بازدید وبلاگتون رو افزایش بدید به ما سر بزنید http://bajeagahi.mihanblog.com