ییام بنیاد فرهنگی شقایق به دانشجویان دانشگاه کابل

پیام بنیاد فرهنگی شقایق

به دانشجویان دادخواه دانشگاه کابل

 اکنون که اعتصاب و مظاهرات تان به مرحلهء حساس خود رسیده و تاپیروزی چند گامی بیش نمانده است، عرایضی خدمت تان داریم که امید است بپذیرید. چرا که شما نه برای خود بلکه برای تامین دادگری و برابری برای همهء  مردمان کشور تان میرزمید.

تامین برابری دوزبان پشتو و دری که هردو دارای جایگاه برابردر قانون اساسی میباشند،  از سوی برتری خواهان و تمامیت خواهان فاشیست سبوتاژ میگردد. فاشیست های مسلکی وملیگرایان قومی روبهانه از حسن نیت مردم و احترام شان به وحدت ملی چه درگذشته و چه امروز سودها برده اند.

 شما درسنگر حق وعدالت قرار دارید واین روشن است. نصب لوحهء دانشگاه ها به سه زبان به روشنی تمام یک خواست برحق است. شما برای بدست آوردن این حق برای مردم کشور خویش دست به مظاهره و اعتصاب زده اید که یک روش متمدنانه بوده از سطح بلند فرهنگ و خردمندی شما و درک تان از مبارزهء مسالمت آمیز و بدور از خشونت در جامعهء مدنی  مایه میگیرد.

 آزادی بیان- چه به گونهء فردی و چه به گونهء گروهی، حق هر شهروند کشور و یکی از آزادی های نخستین تضمین شده در اعلامیهء حقوق بشر است. اما وقتی این حق به کار برده شود، فرد یا گروه به کار برنده مسوولیت نیز میداشته باشد. ازینرو توقع میرود تا با خردمندی گام به پیش بگذارید و دریابید که چگونه ازین حق استفاده کنید تا فردا ملامتی قانونی و اجتماعی نصیب تان نگردد.

 شما امروز به قلهء افتخار در نبرد برابری خواهی و دادخواهی رسیده اید و دشمن تان از سنگر تحمیل، زورگویی، و قلدری با شما پیش می آید. نباید دست به عملی بزنید که افتخارات، دست آورد ها وآرمان های مقدس تان حتی برای یک لحظه هم که شود، زیر سوال برود. بنابران توجه شما عزیزان افتخار آفرین و نسل با اراده و بافرهنگ کشور خویش را به این نکات جلب میکنیم:

 1- از هرگونه حرکات خشونت آمیز که اعتصاب شما را بدنام کند، جلوبگیرید. گاهی دشمن در لباس دوست عمل میکند که باید مراقب بود.

2- به هوش باشید که آرمان و خواست های برحق تان توسط معامله گران بی آزرم و شناخته شده، مورد استفاده و معامله قرار نگیرد. به هیچ آقسقالی که بخواهد از شما برای بازهم پرکردن جیب و شکم خویش استفاده کند، اجازهء مداخله در کار های تان را ندهید.

3- شعارتان وحدت و برادریست، آنرا محکم بچسپید. دشمنان تان تجزیه و تحمیل میخواهند، شما وحدت را در به رسمیت شناختن تنوع هویت ها خواهان اید. برشعار وحدت و برادری تاکید داشته باشید.

4- از ضرر رساندن به ملکیت های عامه و شخصی، شیشه شکستن، برخورد های لفظی و شخصی با افراد جلوگیری کنید.

5- از هرگونه برخورد خشونت آمیز با پلیس که درمیان شان افراد شرور و دستوری وجود دارند، خود داری کنید. آنها شاید شما را تحریک به اعمال خشونت آمیز بکنند. از سویی، پلیس را نه دشمن خود بلکه افرادی بدانید که مجبور اند به وظیفهء خود عمل کنند. هیچگاه به رحم و شفقت پلیس دل نبندید. آنها از مرکزی فرمان میگیرند که امروز وظیفهء پیاده کردن برنامه های فاشیزم افغان ملت و دکترین دویمه سقوی را به منصهء اجرا میگذارد. شما میتوانید آنها را مورد خطاب قرار داده، قلب، شعور و وجدان شان را نشانه بگیرید.

6- با دانشجویانی که مخالف شما اند هرگز درگیری را اجازه ندهید. آنها حرکت انفعالی دارند. آنها دانسته یا نا دانسته از بیعدالتی، خود برتربینی و در نهایت از فاشیزم قومی و زبانی دفاع میکنند و شما از عدالت، برابری و برادری. شما آنها را "برادر" خطاب کنید و حتی دشنام شان و سیلی شان را با گفتن "برادر" جواب بگویید. و نگذارید ازآنها علیه شما استفاده شود.

7- از هرگونه گرایش منطقوی، مذهبی و سایر تقسیم بندی هایی که صفوف تان را ضعیف میسازد، جلوگیری کنید. تمامی کسانی که خواهان عدالت و برابری اند، صرفنظر از قوم، زبان و ملیت شان، میتوانند و باید در کنار شما بایستند. ازینرو سنگر تان را وسعت دهید و در دام های تفرقه افگنانه نیفتید.

8- دولت بدست جهال بیفرهنگ، زورگو و خودکامه اداره میشود. شما باید به فرهنگ، دانش، استدلال، و مردمسالاری روی آورده و تلاش کنید تا آنها را به گفتگو وادارید. همیشه دروازهء گفتگو را باز بگذارید. اما هرگز از خواست برحق تان عدول نکنید و به معامله و سازش تن ندهید.

9- مظاهره و اعتصاب انواع گوناگون دارد. شما اعتراض تان را درهرصورت و تا برآورده شدن خواست تان ادامه بدهید. حتی میتوانید به صنف های درسی بروید و اعتصاب تان ادامه داشته باشد. بستن بازو بند های یکسان، به کارگیری یک شعار مشخص پیش از هر سخن گفتن در صنف یا با استادان، پوشیدن عینک سیاه..... و دها گونهء دیگر ابراز اعتراض و جوددارد که هدف آن متوجه ساختن جامعه و جهان به خواست های برحق تان باشد...

ما باورمندیم که شما نسل جوان و راه افتیدهء کشور دیگر ایستایی نمیشناسید. آگاهی شما از حقوق تان خود انگیزه و سرمایهء تمام ناشدنی یی برای تحقق آرمان های مقدس تان است.

 

سرود حق برزبان تان جاودانه و دست حق به همراه تان تا همیشه باد!

 

 

 

از سوی بنیاد فرهنگی شقایق

 

 

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
رستم

برادر نهایت ارجمندبا سلام از مطالب وبگاه تان نهایت استفاده نمودم آرزوی ثابت قدمی در راهتان را دارم شاد باشید و سربلند

کاندیدان جوان

از وبلاک قشنک شما دیدن کردیم خیلی عالی بود. از وبلاک کاندایدان جوان نیز دین نموده نظرات خویش را دریغ مدارید که فصل هنر است وکارسازی.