سپه سالار پردل خان چیله باغی

 

 سپه سالار پردل خان چیله باغی، که نادرخان و قوای حشری پار سرحدی اش را در سال  1308 در جنوب کابل شکست داد

 

این یل گردن فراز آزادی در میدان جنگ شهید شد و نامردان روزگار جنازه اش را به دار آویختند

 

/ 0 نظر / 73 بازدید